PRINCÍPY BIOREZONANCIE

Ako biorezonancia funguje?

Metóda biorezonancie je založená na teórii, že každá bunka so svojou jedinečnou frekvenciouvytvára elektromagnetické vlnenie, ktoré sa dá zmerať a jeho vplyv využiť v medicíne. Táto teória vychádza z kvantovej fyziky podľa ktorej majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter – čo spolu tvorí práve tú frekvenčnú vzorku.

V spektre vibrácií ľudského tela sa objavujú vibrácie cudzích prvkov, ktoré sa v tele ukladajú – napríklad ťažké kovy, baktérie, vírusy, mykózy, parazity, aj negatívne emócie a pod.

Biorezonančný prístroj BICOM prijíma tieto rušivé elektromagnetické vibrácie prostredníctvom elektród umiestnených na určitých častiach tela, porovnáva ich oproti zdravej vzorke, izoluje ich, invertuje (obracia), zosiluje a takto upravené ich vracia do tela pacienta vo forme liečivých vibrácií.

Pre spustenie nasledovného videa naň kliknite.

Komunikácia buniek

Žijeme v období komunikácie a informácií. Je načase, aby sme si uvedomili, že telo môže regulovať a plniť všetky svoje funkcie iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom “svetelných bleskov” (vyžarovanie fotónov) – vymieňajú si informácie cez určité frekvencie.

Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.

Ak je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch existenciálnej orientácie (duševného stavu), poklesu výkonu, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi symptómami.

Symptómy sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (často tiež podmienené dedičnosťou).

Prístroj BICOM Optima

Mimobunková tekutina ľudského tela nie je len vyživovacie médium buniek. Slúži tiež ako “zvláštna skládka odpadu” pre zaťažujúce látky v prípade, ak sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň, obličky, črevo atď. preťažené. Okrem toho že voda slúži ako optimálny register informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre laboratórne metódy ľahko prístupná.

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť také záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované. Prístroj BICOM tu ponúka cennú pomoc. Tak možno v mnohých prípadoch zistiť, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným poruchám (napr. baktérie, vírusy, elektromagnetický smog, materiály používané v stomatológii, alergény atď).

Vlastná telesná regulácia môže byť prostredníctvom biorezonančnej terapie BICOM podporovaná a urýchľovaná.

Komunikácia medzi bunkami môže opäť neobmedzene prebiehať. Záťažové látky tak môžu byť uvoľnené a vylúčené.

Po vylúčení škodlivín pomocou podpory organizmu prístrojom BICOM sa človek dostáva späť do rovnováhy a je schopný poradiť si so záťažovými látkami.