Naturopatia

Naturopatia

 

V prírodnej lekárni Vám rada poskytnem poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy. Venujem sa naturopatii - liečbe prírodou. V sortimente nájdete bylinné tinktúry, slovenské sypané čaje, liečivé šťavy, silice, oleje, slovenskú prírodnú kozmetiku a mnoho iného.

Naše telá majú schopnosť samoliečby. Podporte ich s pomocou prírody a vyliečte sa na všetkých úrovniach, telesnej, mentálnej, duševnej aj duchovnej.

Naturopatia alebo naturopatická medicína je formou alternatívnej medicíny, ktorá využíva silu prírody, naše samoliečiace procesy a iné neinvazívne liečebné metódy. Ideológia naturopatie je založená na vitalizme (viera, že naším základom je energia, životná sila, u nás Slovanov Živa, v TČM čchi), zdravom sedliackom rozume a vedomostiach našich starých mám.

Úlohou naturopatickej medicíny je vylepšovať zdravie, predchádzať vzniku ochorení a liečiť choroby prostredníctvom vyváženého jedálnička a pravidelného pohybu, nastavením vhodnej životosprávy a pomocou rôznych doplnkových alternatívnych liečebných systémov.

Naturopat je odborník z praxe ktorý aplikuje prírodné terapie. Okrem poradenstva v oblasti výživy a životosprávy tvoria jeho repertoár uznávané prírodné liečebné praktiky ako:

- klinická a fyziologická výživa
- fytoterapia (bylinkárstvo)
- homeopatia
- tradičná čínska medicína / akupunktúra
- biorezonancia
- funkčná medicína
- hydroterapia (liečba vodou)
- ajurvéda
- psychoterapia
- kraniosakrálna terapia
- reflexológia
- ozónová terapia
- iridiológia
- črevná sprcha
- masáže rôzneho typu
- meditácie

V časoch, keď technologický pokrok, znečistenie životného prostredia, nedostatočná diéta a stres hrajú tak významnú úlohu v procese degradácie zdravia nadobúdajú liečebné schopnosti naturopata nemalého významu.

Mnohokrát je naturopat poslednou navštívenou destináciou na pacientovej únavnej ceste za zdravím. Naturopat vníma človeka ako jednotu tela, mysle a duše a preto ku každému pacientovi pristupuje individuálne.

Využívaním rozsiahleho spektra alternatívnych metód diagnostikovania dokáže naturopat často úspešne objaviť predispozície v tele ešte skôr ako prepukne akutné ochorenie a dokáže pacienta ošetriť vybranými terapiami a zmenami v pacientovej životospráve.

Naturopat zvyčajne pracuje na voľnej nohe s možnosťami práce v nemocniciach, kúpeľoch, liečebných centrách či bioobchodoch. Možno ho nájsť v centre výživového poradenstva i v salóne krásy. Môže sa špecializovať aj na neplodnosť, kožné problémy, pohyb, ochorenia u detí či u starších ľudí. Vďaka tomu, že sa naturopati tešia stále väčšiemu uznaniu u ľudí i prijatiu Európskou úniou je naturopatia dobrou príležitosťou pre osobný aj profesionálny rast.

 

Pôvod naturopatie

Princípy naturopatie boli prvý krát stanovené Hippokratovou školou medicíny (tzv. Kósska škola) približne 400 rokov pred Kristom. Grécky filozof Hippokrates veril, že ak chceme nájsť príčinu ochorenia musíme pozerať na človeka ako na celok a pri uzdravovaní používať prírodné zákony aby sme podnietili liečbu. Základné princípy naturopatie:

  • Liečivá sila prírody – príroda má liečivú silu

  • Diagnostika a riešenie príčiny – vždy je prítomná skrytá príčina, fyzického alebo emocionálneho pôvodu

  • Neubližovanie – naturopat nikdy nepoužije postupy, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie stavu

  • Starostlivosť o celého človeka – pri príprave liečebného plánu sú brané do úvahy všetky aspekty pacientovho života

  • Naturopat učiteľom – naturopat podporuje pacienta aby vzal zodpovednosť za svoje zdravie do svojich rúk a učí ho samo-starostlivosti

  • Prevencia je lepšia ako liečba – naturopat môže odstrániť škodlivé látky a stavy z pacientovej životosprávy aby zabránil vzniku choroby

Z Pracovnej knihy naturopatie od Stevena Langleya:

Naturopatia, alebo prírodná liečba je založená na princípe – vis medicatrix naturae – liečivej sily prírody. To bolo ujasnené 25 storočí dozadu, keď Hippokrates povedal Zdravie je prejavom harmonickej rovnováhy medzi rozličnými časťami ľudskej povahy, prostredia a spôsobom života – príroda je lekárom chorôb. Človek bol súčasťou prírody a vesmíru a zdravie bolo dôsledkom života podľa tohto princípu. Harmóniu živila správna výživa, vodoliečba, odpočinok, slnko a pôst. Medicína, náboženstvo a veda boli úzko prepojené a človek bol vnímaný ako celok – ako fyzická, mentálna, emocionálna a duchovná bytosť. Rovnaká životná sila „či“ (qi) ktorá stojí za vznikom vesmíru a prírody prúdi aj človekom a práve ľudské odlúčenie od tohto zdroja spôsobuje choroby. Prví naturopati si uvedomili, že ak obnovíte životnú sily pacienta, telo sa prirodzene vylieči samé.

Telo má kapacitu vyliečiť sa samé ak sú mu poskytnuté tie správne podmimenky a naturopatia spolu s akupunktúrou, homeopatiou a fytoterapiou. Mnohé ostatné celostné postupy potvrdzujú, že telo má svoju vlastnú vnútornú inteligenciu.

 

Naturopatia dnes

Moderná ortodoxná medicína, mimo všetkých jej pozitívnych a užitočných vlastností, neverí v myšlienku celistvosti či v dôležitosť prevencie. V druhom storočí pred Kristom, Žltý cisár povedal Doktor, ktorý ošetruje ochorenie až potom ako vzniklo je priemerný doktor… doktor, ktorý ošetruje ochorenie predtým než nastalo je vyšší doktor. Čínski doktori boli vlastne platení za to, že udržovali svojich pacientov zdravých a ak pacient ochorel boli buď prepustení alebo im nebolo zaplatené. Toto zaisťovalo funkčný zdravotný systém a nie chorý zdravotný systém, ktorý poznáme dnes.

 

MWY4NGRiY